نشان لوگو " ایران ساخت" طراحی شد.

از این پس محصولات ایرانی و تولید داخل با این نشان شناخته و مورد حمایت ترویجی و تبلیغی توسط ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرند

نشان ملی ایران ساخت ویژه جشنتواره و نمایشگاه ایران ساخت طراحی شد از این پس محصولات ایرانی و تولید داخل با این نشان شناخته و مورد حمایت ترویجی و تبلیغی توسط ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرند

کلمات کلیدی