ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان نخستین واکسن "ایران‌ساخت" کرونا تزریق شد.
با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری؛

نخستین واکسن "ایران‌ساخت" کرونا تزریق شد.

با تزریق انسانی واکسن‌های کرونای ایران‌ساخت تولید شده توسط یک شرکت دانش‌بنیان، فاز نخست مطالعه بالینی این واکسن آغاز شد و تولید آن یک گام به جلو برداشت.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان «هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت» آغاز به کار کرد؛ ستاری: این نمایشگاه تبلور توانمندی‌های دانش و فناوری داخلی است

«هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت» آغاز به کار کرد؛ ستاری: این نمایشگاه تبلور توانمندی‌های دانش و فناوری داخلی است

هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران‌ساخت با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان  کالاهای ایران ساخت رونق گرفته‌اند
مقاومت با «ایران ساخت»

کالاهای ایران ساخت رونق گرفته‌اند

بلومبرگ طی گزارشی نوشت درحالی که ترامپ سعی کرد با حملات خود، اقتصاد ایران را نابود کند، «ایران ساخت» روزنه‌ای از امید است.