ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان 16 محصول ایران ساخت حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی رونمایی شد؛ ستاری: زیست‌بوم پژوهش با تزریق سرمایه بخش خصوصی تثبیت می‌شود

16 محصول ایران ساخت حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی رونمایی شد؛ ستاری: زیست‌بوم پژوهش با تزریق سرمایه بخش خصوصی تثبیت می‌شود

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در رونمایی از 16محصول حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، با اشاره به توسعه پژوهش در کشور بر حفظ زنجیره آن تاکید کرد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان طرح کلان| نوار قلب با دستگاه ایران‌ساخت چاپ شد و تحلیل سیگنال‌‌های الکتریکی قلب را ممکن کرد

طرح کلان| نوار قلب با دستگاه ایران‌ساخت چاپ شد و تحلیل سیگنال‌‌های الکتریکی قلب را ممکن کرد

دستگاه الکتروکاردیوگراف، ابزاری است که برای سنجش ضربان قلب و تبدیل آن به سیگنال‌های الکتریکی به کار می‌رود؛ ابزاری که فناوری پیشرفته‌ای دارد. به کمک این تجهیز پزشکی می‌توان سیگنال‌های الکتریکی حاصل از فعالیت قلب را با سنجش و اندازه‌گیری این سیگنال‌ها در نواحی مختلف بدن اندازه‌گیری و تحلیل کرد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان از ۱۵ محصول حوزه حمل‌ونقل ایران ساخت رونمایی شد؛ ستاری: تزریق نوآوری به صنعت خودرو آینده آن را تضمین می‌کند/ اقتصاد دانش‌بنیان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای کشور به ارمغان آورد

از ۱۵ محصول حوزه حمل‌ونقل ایران ساخت رونمایی شد؛ ستاری: تزریق نوآوری به صنعت خودرو آینده آن را تضمین می‌کند/ اقتصاد دانش‌بنیان بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای کشور به ارمغان آورد

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم رونمایی از ۱۵ محصول حوزه حمل و نقل با اشاره به ضرورت استفاده از نوآوری در صنعت حمل و نقل بر حضور دانش بنیان ها در این زمینه تاکید کرد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان رونمایی از جداساز پلاسمای ایران‌ساخت و افتتاح مرکز جامع سلول‌های بنیادی تربیت مدرس؛ ستاری: بخش خصوصی به حوزه سلول‌های بنیادی ورود و پژوهش را محصول کرده است

رونمایی از جداساز پلاسمای ایران‌ساخت و افتتاح مرکز جامع سلول‌های بنیادی تربیت مدرس؛ ستاری: بخش خصوصی به حوزه سلول‌های بنیادی ورود و پژوهش را محصول کرده است

در حاشیه افتتاح مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی به عنوان نخستین مرکز جامع زیر نظر وزارت علوم، محصول دانش‌بنیان جداساز پلاسمای ایران‌ساخت رونمایی شد.