ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان 16 محصول ایران ساخت حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی رونمایی شد؛ ستاری: زیست‌بوم پژوهش با تزریق سرمایه بخش خصوصی تثبیت می‌شود

16 محصول ایران ساخت حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی رونمایی شد؛ ستاری: زیست‌بوم پژوهش با تزریق سرمایه بخش خصوصی تثبیت می‌شود

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در رونمایی از 16محصول حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، با اشاره به توسعه پژوهش در کشور بر حفظ زنجیره آن تاکید کرد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان طرح کلان| نوار قلب با دستگاه ایران‌ساخت چاپ شد و تحلیل سیگنال‌‌های الکتریکی قلب را ممکن کرد

طرح کلان| نوار قلب با دستگاه ایران‌ساخت چاپ شد و تحلیل سیگنال‌‌های الکتریکی قلب را ممکن کرد

دستگاه الکتروکاردیوگراف، ابزاری است که برای سنجش ضربان قلب و تبدیل آن به سیگنال‌های الکتریکی به کار می‌رود؛ ابزاری که فناوری پیشرفته‌ای دارد. به کمک این تجهیز پزشکی می‌توان سیگنال‌های الکتریکی حاصل از فعالیت قلب را با سنجش و اندازه‌گیری این سیگنال‌ها در نواحی مختلف بدن اندازه‌گیری و تحلیل کرد.