داده نما: فناورانه‌ای از جنس دریا

صنعت دریایی یکی از مهم‌ترین داشته‌های ایران است. صنعتی بزرگ با ارزش افزوده زیاد و اشتغالزایی بالا. این صنعت کاربردی و استراتژیک در ایران به کمک دانش‌بنیان‌ها و استارتاپ‌ها روند رو به رشد و قابل قبولی دارد.

این اتفاق  کمک کرده است تا مزایای این صنعت پر سود هم به رونق اقتصادی بیانجامد و هم مردم بومی منطقه از آن بهره ببرند.

زیست‌بوم فناوری و نوآوری دریایی در کشور با حضور 50 شرکت دانش‌بنیان، یک شتاب دهنده و 20دانشگاه مرتبط شکل گرفته و توانسته ایران را در تولیدات علمی این حوزه به رتبه نخست منطقه تبدیل کند.

این داده‌نما تلاش می‌کند زیست‌بوم فناوری و نوآوری دریا را معرفی کند:

 

کلمات کلیدی