ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تجهیزات نانوفناوری ایران‌ساخت توسط رییس‌جمهوری به دانشگاه ملی تاجیکستان اهدا شد؛ نمایش خودکفایی و توانمندی زیست‌بوم فناوری کشور

تجهیزات نانوفناوری ایران‌ساخت توسط رییس‌جمهوری به دانشگاه ملی تاجیکستان اهدا شد؛ نمایش خودکفایی و توانمندی زیست‌بوم فناوری کشور

آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری اسلامی ایران که برای حضور در بیست یکمین اجلاس سران سازمان شانگهای به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده است؛ توانمندی زیست بوم فناوری و نوآوری ایران را نیز نمایش داد و تعدادی از تجهیزات ایران‌ساخت را به دانشگاه ملی این کشور هدیه داد.